Vervaardigen en BTW

Door Beheerder ~ 3 maart 2011. Opgeslagen onder: Omzetbelasting, Opmerkelijk Nieuws, Specialisaties.

Minder snel vervaardiging van een nieuwe zaak voor de BTW.Met een arrest van 19 november 2010 heeft de Hoge Raad een nieuwe trend gezet in het vraagstuk wanneer er sprake kan zijn van een nieuwe onroerende zaak.In het berechte geval ging het om de verbouwing van een woonwinkelpand tot kinderdagverblijf. De indeling werd veranderd, de pui werd aangepast en het belangrijkste argument van de belastingdienst was dat er een fundamentele functiewijziging van het pand was, gepaard gaande met een niet geringe verbouwing.
Tot voor kort werd een wezenlijke functieverandering als een zeer belangrijk element gezien in de vraag of er iets nieuws werd vervaardigd.
De Hoge Raad heeft nu beslist dat de functiewijziging in dit geval geen argument (meer) is en dat alleen bezien dient te worden of er in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. De aanpassingen van de pui en de interne veranderingen waren niet voldoende om ín wezen van nieuwbouw’ te kunnen spreken. Inmiddels zijn ook een aantal beslissingen van lagere rechters bekend geworden die het nieuwe beginsel van de Hoge Raad hebben toegepast.

Voor de huidige onroerend goed-markt, waar veel gedacht wordt over herontwikkeling van bestaande panden is dit een belangrijke ontwikkeling.

Laat een reactie achter