september 2009

Belastingplan 2010

zaterdag 19 september 2009

Op zoek naar stimulering van de economie 

‘Niet verder bemoeilijken’

maandag 7 september 2009

‘Niet verder bemoeilijken’ van de belastingschuldige staat niet gelijk aan kwijtschelding. Indien de Ontvanger aan een belastingschuldige die in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld meedeelt dat hij hem niet verder zal bemoeilijken, heeft dit niet tot gevolg dat die belastingschuld ophoudt te bestaan. Evenmin leidt een dergelijke mededeling ertoe dat de belastingschuldige […]