Archief voor ‘Inkomstenbelasting’

Hoge Raad: Afwaardering op tbs-leningen niet aftrekbaar door onzakelijk debiteurenrisico

woensdag 13 juni 2012

Volgens een arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2012, nr. 11/01963, is een afwaardering op leningen die vallen onder de terbeschikkingstellingsregeling niet aftrekbaar wanneer met het verstrekken van die leningen een debiteurenrisico werd gelopen die een onafhankelijke derde niet zou hebben willen lopen.

Je gaat het pas zien …

woensdag 15 juni 2011

als je weet waar het over gaat! Het Register Belastingadviseurs 

Te kwade trouw op moment van het doen van de aangifte

maandag 31 januari 2011

Om een navorderingsaanslag en een boete te kunnen opleggen, moet de inspecteur aannemelijk maken dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte te kwade trouw is.

Inspecteur moet kosten vergoeden

maandag 31 januari 2011

In bepaalde situaties is volgens de Rechtbank een volledige kostenvergoeding op zijn plaats. Dit geldt ondermeer in die situaties waarin de inspecteur een standpunt handhaaft, terwijl op dat moment duidelijk is dat het standpunt in een daartegen ingestelde procedure geen stand zal houden.

Automatiseringskeuzes van de belastingdienst verhinderen navordering

maandag 10 januari 2011

De belastingdienst heeft de aanslagregeling verregaand geautomatiseerd.

Alimentatieverplichting is schuld in Box 3?

maandag 3 januari 2011

Mister X,  gaat in beroep tegen de weigering van de inspecteur

Stuntelen met films leidt tot fiscale schade bij participant

donderdag 30 december 2010

De contact-inspecteur vindt niet dat er een onderneming geëxploiteerd wordt!?!

Ten onrechte ontvangen loon onbelast?

woensdag 19 augustus 2009

Het terugbetalen van loon kan tot aftrek leiden.

Alimentatie twee maal aftrekbaar?

vrijdag 6 maart 2009

In diverse media wordt gespeculeerd over de dubbele aftrekbaarheid van alimentatie

Bijtelling ondanks rijverbod

vrijdag 23 januari 2009

Een werknemer kreeg een herseninfarct en mocht niet meer rijden in de auto van de zaak