Archief voor ‘Opmerkelijk Nieuws’

Hoge Raad: Afwaardering op tbs-leningen niet aftrekbaar door onzakelijk debiteurenrisico

woensdag 13 juni 2012

Volgens een arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2012, nr. 11/01963, is een afwaardering op leningen die vallen onder de terbeschikkingstellingsregeling niet aftrekbaar wanneer met het verstrekken van die leningen een debiteurenrisico werd gelopen die een onafhankelijke derde niet zou hebben willen lopen.

Hoge Raad: WOZ-waarde serviceflat te hoog vastgesteld

woensdag 15 februari 2012

Voor een appartement in een flat voor ouderen (te Zeist) is onlangs beslist dat de servicekostenverplichting een waardedrukkende factor kan zijn

HR past vrijstelling OvB transparant toe

woensdag 15 juni 2011

Bouwterrein in een BV is toch een bouwterrein, geen OZ-lichaam. 

Je gaat het pas zien …

woensdag 15 juni 2011

als je weet waar het over gaat! Het Register Belastingadviseurs 

Uitspraak Europees Hof Van Justitie wordt ruimer gehonoreerd

woensdag 30 maart 2011

Schier oneindig geduld als nog beloond met forse teruggaven omzetbelasting over de jaren 1992-1995.

Paarden naar 19%

vrijdag 4 maart 2011

Slecht nieuws voor paardenkopers

Vervaardigen en BTW

donderdag 3 maart 2011

Minder snel vervaardiging van een nieuwe zaak voor de BTW.

Te kwade trouw op moment van het doen van de aangifte

maandag 31 januari 2011

Om een navorderingsaanslag en een boete te kunnen opleggen, moet de inspecteur aannemelijk maken dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte te kwade trouw is.

Inspecteur moet kosten vergoeden

maandag 31 januari 2011

In bepaalde situaties is volgens de Rechtbank een volledige kostenvergoeding op zijn plaats. Dit geldt ondermeer in die situaties waarin de inspecteur een standpunt handhaaft, terwijl op dat moment duidelijk is dat het standpunt in een daartegen ingestelde procedure geen stand zal houden.

Automatiseringskeuzes van de belastingdienst verhinderen navordering

maandag 10 januari 2011

De belastingdienst heeft de aanslagregeling verregaand geautomatiseerd.