Turbotestament in het nauw

Door Henk Oostdam ~ 22 juni 2009. Opgeslagen onder: Estate planning, Geen rubriek, Opmerkelijk Nieuws, Specialisaties, Successierecht.

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld in een zaak over het zogenaamde ‘turbotestament’. Volgens de Hoge Raad leidt zo’n testament niet tot de beoogde belastingbesparing en kan het zelfs leiden tot hogere successierechten.

Een zogenaamd “turbotestament” is een versterkte variant van een vruchtgebruiktestament. Bij een turbotestament wordt de langstlevende echtgenoot verplicht om ook zijn eigen helft van de huwelijksgoederengemeenschap aan de nalatenschap toe te voegen. Hij krijgt dan vruchtgebruik van het geheel, dus van beide helften. Deze testamentvorm is erop gericht dat de kinderen bij het eerste overlijden successierecht betalen over de (blote) eigendom van het aandeel van beide ouders en bij het tweede overlijden geen successierecht hoeven te betalen.

De Belastingdienst stelt dat na het tweede overlijden wél successierecht moet worden betaald over de helft van de huwelijksgoederengemeenschap die van de langstlevende echtgenoot afkomstig was. In een op 19 juni 2009 gewezen arrest geeft de Hoge Raad de Belastingdienst hierin gelijk.

Laat een reactie achter