Rechthebbende door onvoldoende bewijs?

Door Henk Oostdam ~ 6 oktober 2008. Opgeslagen onder: Formeel belastingrecht, Inkomstenbelasting, Opmerkelijk Nieuws.

Belanghebbende wordt als rechthebbende van dollarrekening aangemerkt omdat hij het tegendeel onvoldoende bewijst. Eiser heeft als rechthebbende van de tegoeden in zijn IB-aangifte hiervan geen melding gemaakt. Omdat het vermogen niet is vermeldt, vindt er een omkering van de bewijslast plaats. In geschil is of eiser wel of niet rechthebbende is op de tegoeden op de op zijn naam staande Luxemburgse rekeningen.  Eiser wilt iemand als getuige oproepen, maar dit zal volgens de rechtbank haar niet baten. Omdat eiser verder niet aannemelijk maakt dat hij alleen beheerder is, wordt hij toch als rechthebbende aangemerkt. Rechtbank Haarlem Rechtspraak.nl, 03-10-2008.

Ons commentaar: Aangifte doen is geen sinecure zeker niet als er twijfel mogelijk is over bepaalde vermogensbestanddelen. Als belanghebbende inderdaad alleen maar beheerder is staat ze in het volste recht het vermogen buiten haar aangifte te houden. Er zullen alleen meer aanwijzingen moeten zijn dan de getuigen waaruit blijkt dat belanghebbende beheerder is. Het ontkrachten van iets wat lijkt te zijn is vaak moeilijker dan het van meet af aan duidelijk zijn over een ingenomen positie. De inspecteur in deze casus hoeft slechts af te wachten. De beroemde en beruchte microfiche van de Krediet Bank Luxemburg is voldoenden voor gerede twijfel en dat is best lastig.

Laat een reactie achter