De adviseurs van Holland Tax Consult hebben een eigen mening en steken die niet onder stoelen of banken. In dit onderdeel vindt u enkele publicaties opgesteld door adviseurs thans verbonden aan Holland Tax Consult.

– Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, mr. J. Gooyer en mr. drs. M.B.J.M.Tuyp Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma is hoogleraar algemeen belastingrecht aan de Universiteit Nyenrode, daarnaast is hij als wetenschappelijk adviseur verbonden aan Bureau Vaktechniek van PricewaterhouseCoopers NV en als raadsheer-plaatsvervanger bij de belastingkamer van Hof ‘s-Gravenhage. Mr. J. Gooijer en mr. drs. M.B.J.M. Tuyp zijn als medewerker werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van PricewaterhouseCoopers NV te Rotterdam.
– Mr. drs. M.B.J.M. Tuyp Als belastingadviseur/medewerker werkzaam bij Bureau Vaktechniek van PricewaterhouseCoopers in Rotterdam.