Voor overheden

Diverse lagere overheden, zoals gemeenten en provincies, heffen belastingen. Ten aanzien van de belastingen die zij heffen hebben zij onderzoeksbevoegdheden als het gaat om de vaststelling van belastingplicht en de hoogte van de verschuldigde belastingen. Holland Tax Consult heeft de expertise om lagere overheden hierin bij te staan.
Naast de formele onderzoeksbevoegdheden is ook de bezwaar- en beroeps- procedure in belastingzaken anders dan gebruikelijk onder de Algemene Wet Bestuursrecht. Holland Tax Consult kent de dwarsverbanden van de Gemeentewet en de Provinciewet met de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Wij adviseren en ondersteunen gemeenten en andere belastingheffende overheden onder meer inzake formele regelgeving en jurisprudentie.