Voor adviseurs

De vakinhoudelijke professionaliteit van Holland Tax Consult is van grote toegevoegde waarde voor onder meer accountants, advocaten en notarissen. Onze fiscaal specialisten staan u bij in de advisering van uw klanten en vergroten daarmee de kwaliteit van uw dienstverlening.

Waar nodig verzorgen wij de procesvoering voor uw klanten. Holland Tax Consult heeft ruime ervaring met het voeren van procedures. Onze specialisten hebben bij de nationale rechter en het Hof van de Europese Gemeenschappen al een flink aantal processen met succes mogen afronden.

Adviseurs schakelen ons in voor:

  • Advies met betrekking tot fiscaal-juridische posities op het gebied van bijvoorbeeld inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting
  • Second opinions ten aanzien van adviezen van derden
  • Begeleiding bij of verzorging van bezwaar- en beroepsprocedures
  • Due diligenceonderzoek ten behoeve van fusies en overnames
  • Begeleiding bij bedrijfsopvolging
  • Tax scans ter voorbereiding op belastingonderzoeken
  • Begeleiding bij vermogens- en estateplanning
  • Onderhandelingen en mediation met de belastingdienst