HR past vrijstelling OvB transparant toe

Door Beheerder ~ 15 juni 2011. Opgeslagen onder: Omzetbelasting, Opmerkelijk Nieuws, Overdrachtsbelasting.

Bouwterrein in een BV is toch een bouwterrein, geen OZ-lichaam. De Hoge Raad heeft op 10 juni jl. beslist, dat de overdracht van aandelen in een z.g. onroerendezaaklichaam, waarbij de activa bestaan uit een bouwterrein in de zin van de BTW, ondanks de tekst van art. 4 Wet belastingen Rechtsverkeer kan delen in de vrijstelling bij samenloop van BTW en OvB. In een eerder procedure over dit onderwerp had de Hoge Rad in 1982 beslist dat van een transparante toepassing van de vrijstelling(en?) in art 11 WBR geen sprake kon zijn. Voor de O.G. praktijk is dit een heel belangrijke beslissing. Bij de afweging of bij overdracht van onroerende zaken, het activum zelf of het lichaam dat daarvan eigenaar is moet worden verkocht, speelt de heffing van Overdrachtsbelasting nu een ondergeschikte rol.

Laat een reactie achter