Mensen zijn geen nummer!

Door Henk Oostdam ~ 15 december 2010. Opgeslagen onder: Formeel belastingrecht, Geen rubriek, Opmerkelijk Nieuws.

De Hoge Raad besluit dat de te naamstelling van een aanslag beslissend is voor de juistheid, het fiscaal nummer niet.De belastingdienst had een onderzoek ingesteld naar de douanewaarde van textiel uit China. De inspceteur meende dat deze waarde te laag was aangegeven en stuurde een uitnodiging tot betaling (utb). Het fiscale nummer op deze uitnodiging was evenwel niet juist.
Belanghebbende stelde dat de utb aan de verkeerde rechtspersoon is opgelegd. Rechtbank Haarlem is het daar niet mee eens. Hof Amsterdam oordeelt dat het aan belanghebbende uitgereikte aanslagbiljet zodanig misverstand oproept met betrekking tot de vraag voor wie het is bestemd dat het niet tot een belastingverplichting kan leiden. Het hof vernietigt de utb.
De Hoge Raad oordeelde op 3 december jl. dat voor het antwoord op de vraag aan welke persoon de aanslag is opgelegd, de tenaamstelling van het aanslagbiljet doorslaggevend is. Volgens de Hoge Raad vormt het fiscale nummer van de belastingplichtige in het algemeen namelijk geen essentieel onderdeel van het aanslagbiljet, en de tenaamstelling van het biljet wel. De Hoge Raad wijst hierbij ook op zijn arrest van 30 september 1998, nr. 33264 (BNB1998/379). Volgens de Hoge Raad had belanghebbende dan ook geen reden om te twijfelen of het aanslagbiljet voor haar was bestemd. Hiervoor moet namelijk meer waarde worden gehecht aan de tenaamstelling dan aan het vermelde fiscale nummer. Het kan maar duidelijk zijn.

Laat een reactie achter