‘Niet verder bemoeilijken’

Door Henk Oostdam ~ 7 september 2009. Opgeslagen onder: Formeel belastingrecht, Invorderingsrecht, Opmerkelijk Nieuws, Specialisaties.
‘Niet verder bemoeilijken’ van de belastingschuldige staat niet gelijk aan kwijtschelding.
Indien de Ontvanger aan een belastingschuldige die in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld meedeelt dat hij hem niet verder zal bemoeilijken, heeft dit niet tot gevolg dat die belastingschuld ophoudt te bestaan. Evenmin leidt een dergelijke mededeling ertoe dat de belastingschuldige niet langer in gebreke is. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Is een van de wegen die de belastingdienst heeft om met uw schulden om te gaan.
Er is nog nooit over geprocedeerd, maar in tijden van crisis is het goed te weten wat er wel en niet kan. Als aan bepaalde voorwaarden van de belastingdienst is voldaan kan de ontvanger het er bij laten zitten. Dat noemt men dan ‘Niet verder bemoeilijken’. Het ‘niet verder bemoeilijken’ van de belastingschuldige staat niet gelijk aan kwijtschelding. De Hoge Raad formuleerde dat op 7 september 2009 als volgt: ‘Indien de Ontvanger aan een belastingschuldige die in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld meedeelt dat hij hem niet verder zal bemoeilijken, heeft dit niet tot gevolg dat die belastingschuld ophoudt te bestaan. Evenmin leidt een dergelijke mededeling ertoe dat de belastingschuldige niet langer in gebreke is.’

Het effect is evenwel dat er niet meer betaald hoeft te worden. Het betekent dan ook niet meer en niet minder dan dat de belastingdienst u niet meer lastig valt zolang aan de door haar gestelde voorwaarden is voldaan. Veelal is sprake van een situatie waarin de maximale aflossingscapaciteit gedurende een afgesproken periode is benut en de belastingschuld deels door bijzondere of onvoorziene omstandigheden is ontstaan. Als dat bij u een bel doet rinkelen is het wellicht zinvol contact op te nemen met Holland Tax Consult.

Laat een reactie achter